​​   សួស្ដី!​ អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ជា​ទី​ស្នេហា​វិល​ត្រលប់​មក​ជួប​ជា​មួយ​គ្នា​ទៀត​ហើយ​ ដោយ​ទទួល​បាន​ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ពី​បង​ម្នាក់​ឲ្យ​ខ្ញុំ​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ផ្លាស់​ប្ដូរ​កាលបរិច្ឆេទ​ប្លក់​ទៅ​ជា​ភាសាខ្មែរ​។ បាទ​! ដើម្បី​តប​តាម​សំណូម​ពរ​ខ្ញុំ​ក៏​សម្រេច​ចិត្ត​សរសេរ​អត្ថបទ​របៀប​ផ្លាស់​ប្ដូរ​កាលបរិច្ឆេទ​ទៅ​ជា​ភាសាខ្មែរ​នេះ​តែ​ម្ដង​។ បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា​ ប្លក់​ហ្គ័រ​មិន​មាន​ជា​ភាសាខ្មែរ​សម្រាប់​ឲ្យ​យើង​ផ្លាស់ប្ដូរ​បាន​ទេ​ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​សូម​លើក​យក​វិធី​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​កូដ​ Javascript/Jquery ដើម្បី​ Replace អក្សរ​ឬ​ក៏​លេខ​ទាំង​អស់​នោះតែ​ម្ដង​​​។

១-សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​គណនី​ប្លុក​របស់​អ្នក​
២-ចូល​ទៅ​កាន់ Theme បន្ទាប់​មក Edit HTML
៣-ចម្លង​កូដ​ខាង​ក្រោម​ដាក់​ពី​ខាង​ក្រោម​ <head> Tag
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
៤-ចម្លង​កូដ​ខាង​ក្រោម​ដាក់​ពី​ខាង​លើ​​ </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(".published").each(function() {
  var khTextNum = $(this).text();
  // Replace Number
  khTextNum = khTextNum.replace(/0/g, "០");
  khTextNum = khTextNum.replace(/1/g, "១");
  khTextNum = khTextNum.replace(/2/g, "២");
  khTextNum = khTextNum.replace(/3/g, "៣");
  khTextNum = khTextNum.replace(/4/g, "៤");
  khTextNum = khTextNum.replace(/5/g, "៥");
  khTextNum = khTextNum.replace(/6/g, "៦");
  khTextNum = khTextNum.replace(/7/g, "៧");
  khTextNum = khTextNum.replace(/8/g, "៨");
  khTextNum = khTextNum.replace(/9/g, "៩");
  // Replace Week
  khTextNum = khTextNum.replace(/Monday/g, "ចន្ទ");
  khTextNum = khTextNum.replace(/Tuesday/g, "អង្គារ");
  khTextNum = khTextNum.replace(/Wednesday/g, "ពុធ");
  khTextNum = khTextNum.replace(/Thursday/g, "ព្រហស្បតិ៍");
  khTextNum = khTextNum.replace(/Friday/g, "សុក្រ");
  khTextNum = khTextNum.replace(/Saturday/g, "សៅរ៍");
  khTextNum = khTextNum.replace(/Sunday/g, "អាទិត្យ");
  // Replace Month
  khTextNum = khTextNum.replace(/January/g, "មករា");
  khTextNum = khTextNum.replace(/February/g, "កុម្ភៈ");
  khTextNum = khTextNum.replace(/March/g, "មីនា");
  khTextNum = khTextNum.replace(/April/g, "មេសា");
  khTextNum = khTextNum.replace(/May/g, "ឧសភា");
  khTextNum = khTextNum.replace(/June/g, "មិថុនា");
  khTextNum = khTextNum.replace(/July/g, "កក្កដា");
  khTextNum = khTextNum.replace(/August/g, "សីហា");
  khTextNum = khTextNum.replace(/September/g, "កញ្ញា");
  khTextNum = khTextNum.replace(/October/g, "តុលា");
  khTextNum = khTextNum.replace(/November/g, "វិច្ឆិកា");
  khTextNum = khTextNum.replace(/December/g, "ធ្នូ");
  // Replace AM-PM
  khTextNum = khTextNum.replace(/AM/g, "ព្រឹក");
  khTextNum = khTextNum.replace(/PM/g, "ល្ងាច");
  $(this).text(khTextNum);
});
//]]>
</script>
៥-ចុច​ពាក្យ​ Save Theme។
សូមអរគុណ! ជួប​គ្នា​ពេល​ក្រោយ​ទៀត៕