​​   ស្បែក​ប្លក់​ Prime គឺ​ជា​ស្បែកប្លក់​ប្រភេទ​មាតិកា​ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​រឿង​ហូលីវូដ​ វា​ត្រូវ​បាន​បែងចែក​ Posts នីមួយ​ៗ​ជា​បួន​ជួរ​នៅ​លើ​ Desktop Homepage មាន​ល្បឿន​ដំណើរការ​លឿន​ ហើយ​វា​មាន​លក្ខណៈ​ Responsive ផង​ដែរ​ មិន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​វា​នៅ​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ជា​ច្រើន​ទៀត​។
លក្ខណៈ​ពិសេស​
100% Responsive Design
Powerful Admin Panel Layout
Multi Level Dropdown Menu
Header and Footer Ads Slot
Sidebar List Post by Recent, Random or Label
Sidebar Title List Post by Recent, Random or Label
Sidebar Grid Post by Recent, Random or Label
Sidebar Mega Grid Post by Recent, Random or Label
Automatic Advertise Post Slots A+B
Fixed Sidebar
Disqus and Facebook Comment
Automatic Contact Form
Unlimited Color Changing
Fast Loaded / SEO Optimized
6 Months of Premium Support
Open Source Main Scripts
Custom Copyright Footer Credit
  • ព័ត៌មាន​អំពី​ស្បែក​ប្លក់​៖
  • ឈ្មោះ​ស្បែក​ប្លក់​ : Prime
  • កំណែ​ប្រែ​: ១.០.០
  • កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ​ : ០១-ធ្នូ-២០២០
  • ​អ្នក​រចនា​ : ទេស​ រិទ្ធិសិត / RithiSeth Tes
  • អា​ជ្ញា​ប័ណ្ណ : Premium​ Version