របៀប Embed Responsive iFrame វីដេអូ

ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ​ដែរ​ខ្ញុំ​នឹង​បង្ហាញ​អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​ពី​របៀប Embed Video លក្ខណៈ Responsive ដែល​វា​រីករួម​ទៅ​តាម​ប្រភេទ Devices ផ្សេងៗ​ដូចជា៖ Smart Phone, Tablet, Desktop... ជា​ដើម។

១.ចូល​ទៅកាន់ Theme => Edit HTML រួច​ចម្លង​កូដ​ខាងក្រោម​ដាក់​ពី​ខាងលើ </head>
<style type="text/css">
#iframe-player{position:relative;overflow:hidden;width:100%;height:100%;border-radius:5px}
.iframe-container{border:4px solid #ff0000}
.iframe-responsive{position:relative;overflow:hidden;width:100%;height:100%;padding-top:56.25%;background-color:rgb(0,0,0)}
.iframe-responsive iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0}
</style>
២.ចម្លង​កូដ​ខាងក្រោម​ដាក់​ពី​ខាងលើ </body> បន្ទាប់​មក​ចុច Icon Save រួច​ចាកចេញ​ពី​ផ្ទាំង Edit HTML
<script type="text/javascript">
$('#iframe-player').each(function () {
  let $this = $(this),
    zeroIndex = 0,
    buildIframe = "";
  buildIframe += '<div class="iframe-container">';
  buildIframe += '<div class="iframe-responsive">';
  buildIframe += '<iframe id="video-iframe" src="' + embedSource[zeroIndex] + '" width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" loading="lazy"></iframe>';
  buildIframe += '</div></div>';
  $this.html(buildIframe);
});
</script>
៣.ចម្លង​កូដ​ខាងក្រោម​ដាក់​ក្នុង Blog Post ដោយ​ប្ដូរ​ទៅជា HTML view
<div id="iframe-player"></div>
<script>
let embedSource = ["https://vdoview.tumblr.com/?id=2648030186054"];
</script>
៤.ផ្លាស់ប្ដូរ Link Video ខាងលើ​រួច​ចុច​ពាក្យ Publish ជា​ការ​ស្រេច៕

ទេស រិទ្ធិសិត

​​  ខ្ញុំ​បាទ​ឈ្មោះ ទេស រិទ្ធិសិត ជា​អ្នក​សរសេរ​កំណត់​ហេតុ​បណ្តាញ​ប្លក់ហ្គ័រ ដោយ​ផ្ដល់​ឲ្យ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​អាច​សិក្សា​ស្វែង​យល់​អំពី​គន្លឹះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​ប្លក់ហ្គ័រ។

មតិយោបល់

ដើម្បី​បញ្ចេញ​មតិ​សូម​អាន​ លក្ខ​ខណ្ឌ​និង​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ ជា​មុន​សិន​!

ដើម្បី​បញ្ចេញ​មតិ​សូម​អាន​ លក្ខ​ខណ្ឌ​និង​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ ជា​មុន​សិន​!