ស្បែកប្លក់ Sting - Sting Blogger Theme


ស្បែកប្លក់ Sting គឺ​ជា​ស្បែកប្លក់​ប្រភេទ​មាតិកា​ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​រឿង​ទោល រឿង​ភាគ ខ្មែរ ថៃ ចិន កូរ៉េ ឬ ហូលីវូដ​គ្រប់​ប្រភេទ ហើយ​វា​មាន​ចំនួន ៣ Style គឺ ៤, ៥ និង ៦ ជួរ នៅ​លើ Homepage។
Theme Features
100% Responsive Design
Powerful Admin Dashboard Layout
Layout Style 4, 5, 6 Columns
Dropdown Menu
Slider Popular Posts
6+ Advertisement Slots
Fixed Menu and Sidebar
Video Player and Playlist
Custom Labels on Thumbnail
Telegram Widget
Blogger Default Comment
Facebook Comment
Unlimited Color Changing
Fast Loaded / SEO Optimized
3 Licenses Key ( សម្គាល់ ) *
Lifetime Theme Updates and Support
ឈ្មោះស្បែកប្លក់ កំណែប្រែ ចេញផ្សាយ
Sting ១.០.០ ២៦.មិថុនា.២០២៤
មើល​គម្រូ​ស្បែកប្លក់/preview/button មើល​គម្រូ​ស្បែកប្លក់ ៤ ជួរ រូបភាព​ផ្ដេក/preview/button មើល​គម្រូ​ស្បែកប្លក់ ៦ ជួរ រូបភាព​បញ្ឈរ/preview/button គម្រូ​ក្បាល​ចាក់​រឿង​ទោល ( Iframe Embed )/film/button គម្រូ​ក្បាល​ចាក់​រឿង​ទោល ( JW Player )/film/button
គម្រូ​បញ្ជី​ចាក់​រឿង​ភាគ ( Iframe Embed )/playlist/button គម្រូ​បញ្ជី​ចាក់​រឿង​ភាគ ( JW Player )/playlist/button
គម្រូ​បញ្ជី​ចាក់​ទូរទស្សន៍/tv/button ឯកសារ​តម្លើង/docs/button តម្លៃ ៣៨ ដុល្លារ ទំនាក់​ទំនង​ជាវ ឬ សាកសួរ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម/price/button


* កំណែប្រែ ១.០.០ - ២៦.មិថុនា.២០២៤
- ចេញ​ផ្សាយ​លើក​ដំបូង

ទេស រិទ្ធិសិត

​​  ខ្ញុំ​បាទ​ឈ្មោះ ទេស រិទ្ធិសិត ជា​អ្នក​សរសេរ​កំណត់​ហេតុ​បណ្តាញ​ប្លក់ហ្គ័រ ដោយ​ផ្ដល់​ឲ្យ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​អាច​សិក្សា​ស្វែង​យល់​អំពី​គន្លឹះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​ប្លក់ហ្គ័រ។

មតិយោបល់

  1. ផុស blogger-theme អោយច្រើនមកបង ស្រួលមានជម្រើស ក្នុងការទិញបង

    ReplyDelete

ដើម្បី​បញ្ចេញ​មតិ​សូម​អាន​ លក្ខ​ខណ្ឌ​និង​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ ជា​មុន​សិន​!