អបអរ​ពិធីបុណ្យ​កាន់​បិណ្ឌ និង​ភ្ជុំបិណ្ឌ សូម​ជូនពរ​អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​សុខសប្បាយ​ ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ទីជិត​ឆ្ងាយ​ប្រកប​ដោយ​សុខ​សុវត្ថិភាព​!