អំពីម្ចាស់ប្លក់

* ប្រ​វត្តិ​រូប​សង្ខេប​៖
  • ឈ្មោះ : ទេស រិទ្ធិសិត / RithiSeth Tes
  • ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត : កើត​ឆ្នាំ ១៩៩៦
  • ទីកន្លែង​កំណើត : ភូមិ​ល្វាសរ ឃុំ​ល្វាសរ ស្រុក​ល្វាឯម ខេត្ត​កណ្ដាល
  • ទីលំនៅ​បច្ចុប្បន្ន : រស់នៅ​ក្នុង​ខេត្តកំពត
  • ចំណង់ចំណូល​ចិត្ត : ស្ដាប់​តន្ដ្រី សរសេរ​អត្ថបទ​ប្លក់ រៀន​សរសេរ​កូដ