ស្វា​គមន៍​ការ​ចូល​មក​ដល់​ទំ​ព័រ​នេះ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​លក្ខ​ខណ្ឌ​និង​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​មួយ​ចំ​នួន​សម្រាប់​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ដែល​បាន​ចូល​មក​ទស្ស​នា​ប្លុក​នេះ​។

* -លក្ខខណ្ឌ​និង​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​សម្រាប់​ Template Freemium Version:
- No Premium Template Features
- ស្បែកប្លក់​គ្មាន​ Features ពិសេស​ៗ​នោះ​ទេ
- Encrypted Scripts
- Scripts ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​កូដនីយកម្ម​ (កូដ​បិទ​)
- Custom Footer Credit
- ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​កែប្រែ​អក្សរ​នៅ​ជើង​ទំព័រ​នៃ​ស្បែកប្លក់​
- Short-Time Template Updates
- ទទួល​បាន​ការ​បន្ទាន់​សម័យ​នៃ​ស្បែកប្លក់​រយៈ​ពេល​ខ្លី​ប៉ុណ្ណោះ​
- 6 Months Premium Support
- ទទួល​បាន​ជំនួយ​រយៈពេល​ប្រាំមួយ​ខែ

* -លក្ខខណ្ឌ​និង​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​សម្រាប់​ Template Premium Version:
- Premium Template Features
- ស្បែកប្លក់​មាន​ Features ពិសេស​ៗ​ជា​ច្រើន
- No Encrypted Scripts
- Scripts មិន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​កូដនីយកម្ម​នោះ​ឡើយ​ (កូដ​បើក​)
- Custom Footer Credit
- ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​កែប្រែ​អក្សរ​នៅ​ជើង​ទំព័រ​នៃ​ស្បែកប្លក់​
- Lifetime Template Updates
- ទទួល​បាន​ការ​បន្ទាន់​សម័យ​នៃ​ស្បែកប្លក់​រយៈពេល​យូរ
- 6 Months Premium Support
- ទទួល​បាន​ជំនួយ​រយៈពេល​ប្រាំមួយ​ខែ

* -ការ​បញ្ចេញមតិ / Commenting​:
   ការ​បញ្ចេញ​មតិ​តម្រូវ​ឲ្យ​សរ​សេរ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ឬ​អង់​គ្លេស​សម្រាប់​ពាក្យ​បច្ចេក​ទេស​ផ្សេង​ៗ​  ហាម​បញ្ចេញ​មតិ​ពាក្យ​ពេចន៍​មិន​សម​រម្យ​ ការ​ប្រ​មាថ​មើល​ងាយ​ និង​មាតិកា​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​ផ្លូវ​ភេទ​ គោល​ន​យោ​បាយ​ សាស​នា​ជា​ដើម​។

បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​ចុង​ក្រោយ​នៅ​ថ្ងៃ​ ចន្ទ​ ទី​ ០៥ ខែ​ តុលា ឆ្នាំ​ ២០២០