ក្បាលចាក់វីដេអូ - Video Player


Video Player គឺ​ជា​ក្បាល​ចាក់​វីដេអូ​សម្រាប់​ផុស​រឿង​ទោល​រឿង​ភាគ ខ្មែរ ថៃ ចិន កូរ៉េ គ្រប់​ប្រភេទ​វា​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ជា​ច្រើន​ដូចជា៖
- អាច Embed វីដេអូ​ពី​គ្រប់​វេបសាយ​ទាំងអស់
- អាច Play .mp4 ឬ .m3u8 File ដោយ​ផ្ទាល់​ជាមួយ JW Player
- ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្ដូរពណ៌
- ផុស​រឿង​បាន​លឿន និង​ឆាប់​រហ័ស​ដោយ​ប្រើប្រាស់​ត្រឹម​វីដេអូ ID និង មិន​តម្រូវ​អោយ​បំពេញ​លេខ​ភាគ​ម្ដង​មួយ​ឡើយ


Video Player Features
Custom Post Div Name
Unlimited Colors
Iframe Embed Shortcut by Video ID
HTML5 MPEG-4 and M3U8 Direct Play with JW Player
8 Licenses Key ( Blogger or Website ) ( សម្គាល់ ) *
Encrypted Script ( កូដ​បិទ ) ( សម្គាល់ ) *
Lifetime Updates and Support
កំណែប្រែ ចេញ​ផ្សាយ
១.០.៦ ២៥.មករា.២០២៤
* កំណែប្រែ ១.០.៦ - ២៤.កុម្ភៈ.២០២៤
- បន្ថែម Video Playlist Style ចំណង​ជើង​និង​រូបភាព
- បន្ថែម Auto Embed Video ជា Playlist ពី GD Player ដោយ​ប្រើប្រាស់ Custom Slug
- បន្ថែម Settings Option សម្រាប់​បង្ហាញ ឬ លាក់ Loader នៅ​លើ Iframe Player / Playlist
- បន្ថែម​កម្រិត​រំញ័រ ( Android Device Vibrate ) ទៅ​លើ​ប៊ូតុង Scroll Up / Scroll Down

* កំណែប្រែ ១.០.៥ - ១២.កុម្ភៈ.២០២៤
- បន្ថែម License Key ពី ៥ ទៅ ៨ បូក ២
- បន្ថែម​ក្បាល​ចាក់​វីដេអូ​ទោល JW Player និង Iframe
- ជួសជុល Ok.ru វីដេអូ​នៅ​លើ .blogspot.com domain

* កំណែប្រែ ១.០.០ - ២៥.មករា.២០២៤
- ចេញ​ផ្សាយ​លើក​ដំបូង


ទេស រិទ្ធិសិត

​​  ខ្ញុំ​បាទ​ឈ្មោះ ទេស រិទ្ធិសិត ជា​អ្នក​សរសេរ​កំណត់​ហេតុ​បណ្តាញ​ប្លក់ហ្គ័រ ដោយ​ផ្ដល់​ឲ្យ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​អាច​សិក្សា​ស្វែង​យល់​អំពី​គន្លឹះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​ប្លក់ហ្គ័រ។

មតិយោបល់

ដើម្បី​បញ្ចេញ​មតិ​សូម​អាន​ លក្ខ​ខណ្ឌ​និង​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ ជា​មុន​សិន​!

ដើម្បី​បញ្ចេញ​មតិ​សូម​អាន​ លក្ខ​ខណ្ឌ​និង​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ ជា​មុន​សិន​!